Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
95

I C 725/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2020-03-24

Data publikacji: 2020-11-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 725/19 UZASADNIENIE do wyroku Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 12 marca 2020 r. Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego w Oławie powódka: Gmina D. domagała się wydania przez stronę pozwaną: Fundację (...) dzieci i dorosłych" z siedzibą w S. nieruchomości gruntowej położonej w G. , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr (...) , o powierzchni 0,56 ha, zabudowanej budynkiem biurowym wolnostojącym o łącznej powierzchni 870,91 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Oławie - IV Wydział Ksiąg Wieczy
Czytaj więcej»

II Kp 19/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-31

Data publikacji: 2013-03-19

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 19/13 Ds. 1614/12 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Pałka Protokolant: Barbara Stańczyk bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu w sprawie Ds. 1614/12 na skutek zażalenia M. T. postanawia na podstawie art. 430 § 1 kpk w zw. z art. 429 § 1 kpk pozostawić bez rozpoznania zażalenie M. T. na postanowienie Komendy Powiatowej Policji w O. z dnia 30 listopada 2012 r., zatwierdzone przez Prokuratora Pr
Czytaj więcej»

II K 870/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-18

Data publikacji: 2013-02-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie przewidziane w art. 46 par. 1 kk, będąc jednym ze środków karnych winno być orzekane zgodnie z dyrektywami zawartymi w Rozdziale VI Kodeksu Karnego.
Sygnatura akt II K 870/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18-01-2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:SSR Sławomir Pałka Protokolant:Barbara Stańczyk po rozpoznaniu w dniu 18-01-2013 r. w Oławie sprawy R. Z. syna J. i Ł. z domu H. urodzonego (...) w O. oskarżonego o to, że : w dniu 1.10.2012r ok. godz. 22.00 w O. , przy ul. (...) , na terenie sklepu (...) , naruszył nietykalność cielesną S. Ł. w ten sposób, że uderzył go kilkukrotnie ręką w twar
Czytaj więcej»

II Kp 20/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-31

Data publikacji: 2013-03-19

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 20/13 Ds. 2071/12 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Pałka Protokolant: Barbara Stańczyk bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu w sprawie Ds. 2071/12 na skutek zażalenia M. i W. T. K. sp. j. na podstawie art. 465 § 2 kpk , art. 437 § 1 kpk i 306 § 1 kpk postanawia nie uwzględnić zażalenia i utrzymać w mocy postanowienie Komisariatu Policji w J. z dnia 16 listopada 2012 r., zatwierdzone przez Prok
Czytaj więcej»

VI C 12/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-14

Data publikacji: 2013-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 12/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14.03.2013 r. Sąd Rejonowy w. O. VI Zamiejscowy Wydział I Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR I. Ł. Protokolant A. B. Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 07.03.2013 r. sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki A. B. kwotę 24.000,- zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) wraz z ustawowymi odsetkami co do kwoty 14.000,- zł od
Czytaj więcej»

VI C 6/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-15

Data publikacji: 2013-05-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: zasądzenie zgodnie z pozwem
Sygn. akt VI C 6/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Strzelinie w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Majewska Protokolant: Elżbieta Gawinowska po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2013 r. w Strzelinie sprawy z powództwa L. W. przeciwko M. K. i J. W. o zachowek I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda L. W. kwotę 18 833 zł (osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

VI C 26/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-13

Data publikacji: 2013-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 26/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2013r. Sąd Rejonowy w. O. VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR M. M. Protokolant: E. G. po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013r. w. S. sprawy z powództwa I. W. przeciwko Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w S. przy interwencji ubocznej po stronie pozwanej C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. o zadośćuczynienie i odszkodowanie I zasądza od strony pozwanej Powiatowego Banku Sp
Czytaj więcej»

VI C 41/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-02-21

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 41/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21.02.2013 r. Sąd Rejonowy w O. VI Zamiejscowy Wydział I Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR I. Ł. Protokolant A. B. Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 14.02.2013 r. sprawy z powództwa S. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 21.536,- zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami co
Czytaj więcej»

VI C 44/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-05-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. dłużnikowi przysługują wobec nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko nabywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie, 2. instytucja restytucji nie może mieć zastosowania w sytuacji wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdy na skutek sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc.
Sygn. akt VI C 44/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w O. VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSR K. S. B. Protokolant A. B. Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 15 lutego 2013 r. sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko H. K. o zapłatę I oddala powództwo; II oddala wniosek pozwanego o orzeczenie obowiązku restytucji przez stronę powodową tj. o zwrot wyegzekwowanego świadczenia; III zasądza od strony powodowej na rzecz pozwane
Czytaj więcej»

VI C 51/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-09-30

Data publikacji: 2013-11-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt VI C 51/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30.09.2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Strzelinie w składzie: Przewodniczący SSR Iwona Łabęcka Protokolant Agata Borczuch Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 16.09.2013 r. sprawy z powództwa M. G. przeciwko Gminie P. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 617,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Powód M. G. po ostatecznym sprecyzowaniu
Czytaj więcej»