Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
95

VIII RC 194/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-06-09

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: zasądzono alimenty
Sygn. akt VIII RC 194/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2014r. w Strzelinie sprawy z powództwa N. S. przeciwko M. S. o alimenty I zasądza od pozwanej M. S. alimenty na rzecz powódki N. H. (dwojga imion) S. ur. (...) w kwocie po 300,- (trzysta) zł miesięcznie, poczynając
Czytaj więcej»

VIII RC 206/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: ugoda w zakresie świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt VIII RC 206/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 stycznia 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Urszula Piątkowska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014r. w Strzelinie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej J. P. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. P. przeciwko S. B. (1) o alimenty Postanawia: I umorzyć postępowanie; II nie obciążać pozwanego koszt
Czytaj więcej»

VIII RC 214/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów
Sygn. akt VIII RC 214/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014r. w Strzelinie sprawy z powództwa małoletniej L. K. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową K. G. przeciwko D. K. o podwyższenie alimentów I oddala powództwo; II przyznaje od Skarbu Państwa na rz
Czytaj więcej»

I C 637/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2012-11-12

Data publikacji: 2013-01-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: zaspokojenie wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda, uzasadnia obiążenie pozwanego kosztami postępowania pomimo cofnięcia powództwa (będącego konsekwencją tego zaspokojenia)
Sygnatura akt I C 637/12 POSTANOWIENIE O. , dnia 30-10-2012 r. Sąd Rejonowy w Oławie I Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącyKatarzyna Adamska ProtokolantKarolina Kościelska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2012 r. w Oławie na rozprawie sprawy z powództwa I. E. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie w sprawie, II zasądzić od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rzecz powódki I. E. kwotę 1.442,00 zł
Czytaj więcej»

I C 725/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2020-03-12

Data publikacji: 2020-10-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Umowa o przekazanie prowadzenia szkoły lub placówki może być rozwiązana również w innych wypadkach niż te , o których mowa w art. 5 ust. 5j i 5k ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty. Wypowiedzenie umowy o przekazanie prowadzenia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego, w innych sytuacjach niż te, o (...)
Sygn. akt I C 725/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 12 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Oławie w Wydziale I Cywilnym w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Oktawian Garbas Protokolant: sekretarz sądowy Emilia Chochorowska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2020 r. w Oławie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy D. przeciwko Fundacji (...) z siedzibą w S. o wydanie nieruchomości I oddala powództwo, II zasądza od Gminy D. na rzecz Fundacji (...) z siedzibą w S. kwotę 3.617 zł (trzy
Czytaj więcej»

I C 725/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2020-03-24

Data publikacji: 2020-11-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 725/19 UZASADNIENIE do wyroku Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 12 marca 2020 r. Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego w Oławie powódka: Gmina D. domagała się wydania przez stronę pozwaną: Fundację (...) dzieci i dorosłych" z siedzibą w S. nieruchomości gruntowej położonej w G. , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr (...) , o powierzchni 0,56 ha, zabudowanej budynkiem biurowym wolnostojącym o łącznej powierzchni 870,91 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Oławie - IV Wydział Ksiąg Wieczy
Czytaj więcej»

II K 870/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-18

Data publikacji: 2013-02-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie przewidziane w art. 46 par. 1 kk, będąc jednym ze środków karnych winno być orzekane zgodnie z dyrektywami zawartymi w Rozdziale VI Kodeksu Karnego.
Sygnatura akt II K 870/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18-01-2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:SSR Sławomir Pałka Protokolant:Barbara Stańczyk po rozpoznaniu w dniu 18-01-2013 r. w Oławie sprawy R. Z. syna J. i Ł. z domu H. urodzonego (...) w O. oskarżonego o to, że : w dniu 1.10.2012r ok. godz. 22.00 w O. , przy ul. (...) , na terenie sklepu (...) , naruszył nietykalność cielesną S. Ł. w ten sposób, że uderzył go kilkukrotnie ręką w twar
Czytaj więcej»

II Kp 19/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-31

Data publikacji: 2013-03-19

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 19/13 Ds. 1614/12 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Pałka Protokolant: Barbara Stańczyk bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu w sprawie Ds. 1614/12 na skutek zażalenia M. T. postanawia na podstawie art. 430 § 1 kpk w zw. z art. 429 § 1 kpk pozostawić bez rozpoznania zażalenie M. T. na postanowienie Komendy Powiatowej Policji w O. z dnia 30 listopada 2012 r., zatwierdzone przez Prokuratora Pr
Czytaj więcej»

II Kp 20/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-31

Data publikacji: 2013-03-19

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 20/13 Ds. 2071/12 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Pałka Protokolant: Barbara Stańczyk bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu w sprawie Ds. 2071/12 na skutek zażalenia M. i W. T. K. sp. j. na podstawie art. 465 § 2 kpk , art. 437 § 1 kpk i 306 § 1 kpk postanawia nie uwzględnić zażalenia i utrzymać w mocy postanowienie Komisariatu Policji w J. z dnia 16 listopada 2012 r., zatwierdzone przez Prok
Czytaj więcej»

VI C 6/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-15

Data publikacji: 2013-05-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: zasądzenie zgodnie z pozwem
Sygn. akt VI C 6/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Strzelinie w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Majewska Protokolant: Elżbieta Gawinowska po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2013 r. w Strzelinie sprawy z powództwa L. W. przeciwko M. K. i J. W. o zachowek I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda L. W. kwotę 18 833 zł (osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»