Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
93

I C 637/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2012-11-12

Data publikacji: 2013-01-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: zaspokojenie wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda, uzasadnia obiążenie pozwanego kosztami postępowania pomimo cofnięcia powództwa (będącego konsekwencją tego zaspokojenia)
Sygnatura akt I C 637/12 POSTANOWIENIE O. , dnia 30-10-2012 r. Sąd Rejonowy w Oławie I Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącyKatarzyna Adamska ProtokolantKarolina Kościelska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2012 r. w Oławie na rozprawie sprawy z powództwa I. E. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie w sprawie, II zasądzić od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rzecz powódki I. E. kwotę 1.442,00 zł
Czytaj więcej»

II Kp 20/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-31

Data publikacji: 2013-03-19

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 20/13 Ds. 2071/12 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Pałka Protokolant: Barbara Stańczyk bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu w sprawie Ds. 2071/12 na skutek zażalenia M. i W. T. K. sp. j. na podstawie art. 465 § 2 kpk , art. 437 § 1 kpk i 306 § 1 kpk postanawia nie uwzględnić zażalenia i utrzymać w mocy postanowienie Komisariatu Policji w J. z dnia 16 listopada 2012 r., zatwierdzone przez Prok
Czytaj więcej»

II Kp 19/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-31

Data publikacji: 2013-03-19

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 19/13 Ds. 1614/12 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Pałka Protokolant: Barbara Stańczyk bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu w sprawie Ds. 1614/12 na skutek zażalenia M. T. postanawia na podstawie art. 430 § 1 kpk w zw. z art. 429 § 1 kpk pozostawić bez rozpoznania zażalenie M. T. na postanowienie Komendy Powiatowej Policji w O. z dnia 30 listopada 2012 r., zatwierdzone przez Prokuratora Pr
Czytaj więcej»

II K 870/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-18

Data publikacji: 2013-02-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie przewidziane w art. 46 par. 1 kk, będąc jednym ze środków karnych winno być orzekane zgodnie z dyrektywami zawartymi w Rozdziale VI Kodeksu Karnego.
Sygnatura akt II K 870/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18-01-2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:SSR Sławomir Pałka Protokolant:Barbara Stańczyk po rozpoznaniu w dniu 18-01-2013 r. w Oławie sprawy R. Z. syna J. i Ł. z domu H. urodzonego (...) w O. oskarżonego o to, że : w dniu 1.10.2012r ok. godz. 22.00 w O. , przy ul. (...) , na terenie sklepu (...) , naruszył nietykalność cielesną S. Ł. w ten sposób, że uderzył go kilkukrotnie ręką w twar
Czytaj więcej»

VII K 22/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Sygn. akt VII K 22/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w O. VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Krzymińska – Skoczylas Protokolant: Krzysztof Prokop w obecności Prokuratora Ewy Majki - Sobolewskiej po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014 roku sprawy K. K. (1) syna J. i Z. z domu K. urodzonego (...) we W. oskarżonego o to, że: w dniu 24 lutego 2012 r. w miejscowości B. na ul. (...) -go M. kierował sam
Czytaj więcej»

VII K 160/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2013-05-22

trafność 100%

Sygn. akt VII K 160/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Strzelinie w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Nowak Protokolant Katarzyna Kudzia w obecności Prokuratora Barbary Szczepańskiej po rozpoznaniu dnia 09 kwietnia 2013 r. sprawy M. K. syna J. i G. zd. N. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 1 grudnia 2012 r. w Strzelinie przy ul. (...) z korytarza piwnicy zabrał w celu przywłaszczenia 6
Czytaj więcej»

VII K 291/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-12-23

Data publikacji: 2015-02-13

trafność 100%

Sygn. akt VII K 291/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w O. VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Nowak Protokolant Urszula Piątkowska w obecności Prokuratora --------------- po rozpoznaniu dnia 4 listopada 2014 r., 16 grudnia 2014 r. sprawy W. K. syna H. i M. zd. J. ur. (...) w M. oskarżonego o to, że: w dniu 13 czerwca 2014 r. w miejscowości M. woj. (...) kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym m
Czytaj więcej»

VII K 93/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2015-06-11

trafność 100%

Sygn. akt VII K 93/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w O. VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Nowak Protokolant Katarzyna Listwan w obecności Prokuratora Barbary Szczepańskiej po rozpoznaniu dnia 19 listopada 2015r. sprawy K. K. syna B. i W. z domu K. urodzonego (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 13 lutego 2015 r. w miejscowości M. , woj. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki V. (.
Czytaj więcej»

VI C 6/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-15

Data publikacji: 2013-05-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: zasądzenie zgodnie z pozwem
Sygn. akt VI C 6/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Strzelinie w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Majewska Protokolant: Elżbieta Gawinowska po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2013 r. w Strzelinie sprawy z powództwa L. W. przeciwko M. K. i J. W. o zachowek I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda L. W. kwotę 18 833 zł (osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

VI C 12/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-14

Data publikacji: 2013-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 12/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14.03.2013 r. Sąd Rejonowy w. O. VI Zamiejscowy Wydział I Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR I. Ł. Protokolant A. B. Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 07.03.2013 r. sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki A. B. kwotę 24.000,- zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) wraz z ustawowymi odsetkami co do kwoty 14.000,- zł od
Czytaj więcej»