Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
93

VII K 5/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2015-01-22

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 5/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w O. VII Zamiejscowy Wydział Karny w S. w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Krzymińska – Skoczylas Protokolant st. sekr. sąd. Sylwia Cierpucha w obecności Prokuratora Ewa Majka - Sobolewska po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 roku, 16 października 2014 roku, 17 grudnia 2014 roku, 15 stycznia 2015 roku sprawy G. K. (1) syna B. i L. z domu P. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: I w dn
Czytaj więcej»

VI C 577/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa, albowiem strona powodowa nie wykazała, że zaistniały przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej tj. powstanie szkody w wysokości, której dochodzi, czyn pozwanego szkodę tę wywołujący oraz nie wykazała związku przyczynowego między czynem, a powstałą szkodą
Sygnatura akt Sygnatura WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Miejscowość, dnia Data w następującym składzie: Przewodniczący: Protokolant:Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 10-02-2014 r sprawy - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego 2.417 zł kosztów zastępstwa procesowego UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 czerwca 2013 roku strona powodowa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. Z. kwoty 13.401,60 zł tytułem odszkodowan
Czytaj więcej»

VI Ns 37/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-05-08

Data publikacji: 2014-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VINs 37/13 POSTANOWIENIE Dnia 08 maja 2013 r Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR I. Ł. Protokolant po rozpoznaniu w dniu 08 maja 2013 r w Strzelinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. O. przy udziale uczestników postępowania R. S. , L. C. , I. K. , C. S. , G. G. , J. S. , Z. S. oraz J. L. o zniesienie współwłasności postanawia: przyznać biegłemu sądowemu z zakresu szacowania nieruchomości K. Ż. łączną kwotę
Czytaj więcej»

VI Ns 61/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-03-28

Data publikacji: 2014-06-23

trafność 100%

Sygn. akt VI Ns 61/13 POSTANOWIENIE Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w. O. VI zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSR Kamila Sierpowicz-Bigos Protokolant Anna Kańczugowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28.03.2014 r. sprawy z wniosku Starosty Powiatu (...) przy udziale A. S. o orzeczenie przepadku pojazdu postanawia: I oddalić wniosek; II obciążyć Skarb Państwa (Sąd Rejonowy w. O. kwotą 120,00 zł wraz z należnym podatkiem od towarów i usług na rzecz A. .
Czytaj więcej»

VI Ns 195/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-06-20

Data publikacji: 2013-09-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: wniosek podlegał oddaleniu
Sygn. akt VI Ns 195/13 POSTANOWIENIE Dnia 20.06.2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR Iwona Łabęcka Protokolant Agata Borczuch po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.06.2013 r. w S. z wniosku Starosty (...) przy udziale T. S. o przepadek pojazdu postanawia: oddalić wniosek. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 26 marca 2012 roku Starosta (...) , na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym w zw.
Czytaj więcej»

VI C 845/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa z uwagi na brak osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu
Sygn. akt I C 845/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03.03.2014 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSR Iwona Łabęcka Protokolant Agata Borczuch Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 03.03.2014 r. sprawy z powództwa A. M. i P. M. przeciwko Gminie S. o wstąpienie w stosunek najmu I oddala powództwo; II zasądza od powodów na rzecz strony pozwanej po 180,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Powodowie A. i P. M. do
Czytaj więcej»

VII W 34/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-02-27

Data publikacji: 2013-05-09

trafność 100%

Sygn. akt VII W 34/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Nowak Protokolant: Katarzyna Kudzia w obecności oskarżyciela K. Z. po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013 roku sprawy przeciwko W. P. synowi W. i J. zd. W. ur. (...) we W. obwinionemu o to, że: w dniu 10 listopada 2012 r. o godz. 8.50 w m-ci S. kierował pojazdem m-ki J. (...) o nr rej. (...) znajdując s
Czytaj więcej»

VII W 328/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-07-29

Data publikacji: 2014-08-22

trafność 100%

Sygn. akt VII W 328/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w O. VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący – SSR Izabela Nowak Protokolant Katarzyna Kudzia w obecności oskarżyciela R. O. po rozpoznaniu dnia 13 lutego 2014 r., 9 kwietnia 2014 r., 3 czerwca 2014 r., 29 lipca 2014 r., sprawy przeciwko P. W. synowi E. i D. zd. S. ur. (...) w S. obwinionego o to, że: w dniu 29 czerwca 2013r. ok. godz. 01.50 w S. przy ul. (...) nie
Czytaj więcej»

VIII RC 16/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-14

Data publikacji: 2013-04-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: podwyższenie alimentów
Sygn. akt VIII RC 16/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2013r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Karolina Pilch- Babczyszyn po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2013r. w Strzelinie sprawy z powództwa małoletnich J. i K. W. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową E. G. przeciwko T. W. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego T. W. podwyższone alimen
Czytaj więcej»

VIII RC 4/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-23

Data publikacji: 2013-04-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: uchylenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt VIII RC 4/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2013r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Karolina Pilch- Babczyszyn po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2013r. w Strzelinie sprawy z powództwa K. S. (1) przeciwko K. S. (2) i M. S. (1) o uchylenie obowiązku alimentacyjnego I ustala, iż obowiązek alimentacyjny powoda K. S. (1) wobec K. S. (2) ust
Czytaj więcej»