Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
95

VIII RC 194/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-06-09

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: zasądzono alimenty
Sygn. akt VIII RC 194/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2014r. w Strzelinie sprawy z powództwa N. S. przeciwko M. S. o alimenty I zasądza od pozwanej M. S. alimenty na rzecz powódki N. H. (dwojga imion) S. ur. (...) w kwocie po 300,- (trzysta) zł miesięcznie, poczynając
Czytaj więcej»

VIII RC 206/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: ugoda w zakresie świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt VIII RC 206/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 stycznia 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Urszula Piątkowska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014r. w Strzelinie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej J. P. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. P. przeciwko S. B. (1) o alimenty Postanawia: I umorzyć postępowanie; II nie obciążać pozwanego koszt
Czytaj więcej»

VIII RC 214/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów
Sygn. akt VIII RC 214/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014r. w Strzelinie sprawy z powództwa małoletniej L. K. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową K. G. przeciwko D. K. o podwyższenie alimentów I oddala powództwo; II przyznaje od Skarbu Państwa na rz
Czytaj więcej»

II K 870/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-18

Data publikacji: 2013-02-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie przewidziane w art. 46 par. 1 kk, będąc jednym ze środków karnych winno być orzekane zgodnie z dyrektywami zawartymi w Rozdziale VI Kodeksu Karnego.
Sygnatura akt II K 870/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18-01-2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:SSR Sławomir Pałka Protokolant:Barbara Stańczyk po rozpoznaniu w dniu 18-01-2013 r. w Oławie sprawy R. Z. syna J. i Ł. z domu H. urodzonego (...) w O. oskarżonego o to, że : w dniu 1.10.2012r ok. godz. 22.00 w O. , przy ul. (...) , na terenie sklepu (...) , naruszył nietykalność cielesną S. Ł. w ten sposób, że uderzył go kilkukrotnie ręką w twar
Czytaj więcej»

II Kp 19/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-31

Data publikacji: 2013-03-19

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 19/13 Ds. 1614/12 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Pałka Protokolant: Barbara Stańczyk bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu w sprawie Ds. 1614/12 na skutek zażalenia M. T. postanawia na podstawie art. 430 § 1 kpk w zw. z art. 429 § 1 kpk pozostawić bez rozpoznania zażalenie M. T. na postanowienie Komendy Powiatowej Policji w O. z dnia 30 listopada 2012 r., zatwierdzone przez Prokuratora Pr
Czytaj więcej»

VI C 6/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-15

Data publikacji: 2013-05-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: zasądzenie zgodnie z pozwem
Sygn. akt VI C 6/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Strzelinie w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Majewska Protokolant: Elżbieta Gawinowska po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2013 r. w Strzelinie sprawy z powództwa L. W. przeciwko M. K. i J. W. o zachowek I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda L. W. kwotę 18 833 zł (osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

VI C 12/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-14

Data publikacji: 2013-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 12/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14.03.2013 r. Sąd Rejonowy w. O. VI Zamiejscowy Wydział I Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR I. Ł. Protokolant A. B. Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 07.03.2013 r. sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki A. B. kwotę 24.000,- zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) wraz z ustawowymi odsetkami co do kwoty 14.000,- zł od
Czytaj więcej»

VI C 26/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-13

Data publikacji: 2013-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 26/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2013r. Sąd Rejonowy w. O. VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR M. M. Protokolant: E. G. po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013r. w. S. sprawy z powództwa I. W. przeciwko Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w S. przy interwencji ubocznej po stronie pozwanej C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. o zadośćuczynienie i odszkodowanie I zasądza od strony pozwanej Powiatowego Banku Sp
Czytaj więcej»

VI C 41/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-02-21

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 41/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21.02.2013 r. Sąd Rejonowy w O. VI Zamiejscowy Wydział I Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR I. Ł. Protokolant A. B. Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 14.02.2013 r. sprawy z powództwa S. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 21.536,- zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami co
Czytaj więcej»

VI C 44/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-05-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. dłużnikowi przysługują wobec nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko nabywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie, 2. instytucja restytucji nie może mieć zastosowania w sytuacji wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdy na skutek sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc.
Sygn. akt VI C 44/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w O. VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSR K. S. B. Protokolant A. B. Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 15 lutego 2013 r. sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko H. K. o zapłatę I oddala powództwo; II oddala wniosek pozwanego o orzeczenie obowiązku restytucji przez stronę powodową tj. o zwrot wyegzekwowanego świadczenia; III zasądza od strony powodowej na rzecz pozwane
Czytaj więcej»