Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
93

VI Ns 37/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-05-08

Data publikacji: 2014-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VINs 37/13 POSTANOWIENIE Dnia 08 maja 2013 r Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR I. Ł. Protokolant po rozpoznaniu w dniu 08 maja 2013 r w Strzelinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. O. przy udziale uczestników postępowania R. S. , L. C. , I. K. , C. S. , G. G. , J. S. , Z. S. oraz J. L. o zniesienie współwłasności postanawia: przyznać biegłemu sądowemu z zakresu szacowania nieruchomości K. Ż. łączną kwotę
Czytaj więcej»

VI Ns 61/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-03-28

Data publikacji: 2014-06-23

trafność 100%

Sygn. akt VI Ns 61/13 POSTANOWIENIE Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w. O. VI zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSR Kamila Sierpowicz-Bigos Protokolant Anna Kańczugowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28.03.2014 r. sprawy z wniosku Starosty Powiatu (...) przy udziale A. S. o orzeczenie przepadku pojazdu postanawia: I oddalić wniosek; II obciążyć Skarb Państwa (Sąd Rejonowy w. O. kwotą 120,00 zł wraz z należnym podatkiem od towarów i usług na rzecz A. .
Czytaj więcej»

VI C 845/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa z uwagi na brak osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu
Sygn. akt I C 845/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03.03.2014 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSR Iwona Łabęcka Protokolant Agata Borczuch Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 03.03.2014 r. sprawy z powództwa A. M. i P. M. przeciwko Gminie S. o wstąpienie w stosunek najmu I oddala powództwo; II zasądza od powodów na rzecz strony pozwanej po 180,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Powodowie A. i P. M. do
Czytaj więcej»

VI C 577/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa, albowiem strona powodowa nie wykazała, że zaistniały przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej tj. powstanie szkody w wysokości, której dochodzi, czyn pozwanego szkodę tę wywołujący oraz nie wykazała związku przyczynowego między czynem, a powstałą szkodą
Sygnatura akt Sygnatura WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Miejscowość, dnia Data w następującym składzie: Przewodniczący: Protokolant:Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 10-02-2014 r sprawy - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego 2.417 zł kosztów zastępstwa procesowego UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 czerwca 2013 roku strona powodowa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. Z. kwoty 13.401,60 zł tytułem odszkodowan
Czytaj więcej»

VIII RC 143/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2015-02-05

Data publikacji: 2015-03-10

trafność 100%

Sygn. akt VIII RC 143/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 05 lutego 2015 r. w Strzelinie sprawy z powództwa małoletniego S. P. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego R. P. (1) przeciwko G. P. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanej G. P. podwyższone alimenty na rze
Czytaj więcej»

VIII RC 98/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2014-03-26

trafność 100%

Sygn. akt VIII RC 98/13 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Paweł Krzysztofczyk po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014r. w Strzelinie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego T. K. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. K. przeciwko L. K. o ustalenie ojcostwa i alimenty Postanawia: I umorzyć postępowanie; II zasądzić od pozwa
Czytaj więcej»

VIII RC 206/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: ugoda w zakresie świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt VIII RC 206/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 stycznia 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Urszula Piątkowska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014r. w Strzelinie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej J. P. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. P. przeciwko S. B. (1) o alimenty Postanawia: I umorzyć postępowanie; II nie obciążać pozwanego koszt
Czytaj więcej»

VIII RC 59/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-07-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddala powództwo o podwyższenie alimentów
Sygn. akt VIII RC 59/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Karolina Pilch- Babczyszyn po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2013 roku w Strzelinie sprawy z powództwa R. S. (1) przeciwko A. S. (1) o podwyższenie alimentów oddala powództwo; UZASADNIENIE Powód R. S. (1) pozwem z dnia 21 stycznia 2013 roku wniósł o podwyższenie alimentów
Czytaj więcej»

VIII RC 28/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-02-20

Data publikacji: 2013-03-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa
Sygn. akt VIII RC 28/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2013r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Karolina Pilch- Babczyszyn po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2013 roku w Strzelinie sprawy z powództwa małoletniej A. K. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. K. (2) przeciwko B. S. o alimenty oddala powództwo; UZASADNIENIE Pełnomocnik A. K. (2) przeds
Czytaj więcej»

VIII RC 30/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-10-01

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt VIII RC 30/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 października 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 17 września 2014r. w Strzelinie sprawy z powództwa J. B. przeciwko S. M. o alimenty I oddala powództwo; II nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Powódka J. B. pozwem z dnia 21.03.2014r. (data w
Czytaj więcej»