Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
95

I C 637/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2012-11-12

Data publikacji: 2013-01-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: zaspokojenie wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda, uzasadnia obiążenie pozwanego kosztami postępowania pomimo cofnięcia powództwa (będącego konsekwencją tego zaspokojenia)
Sygnatura akt I C 637/12 POSTANOWIENIE O. , dnia 30-10-2012 r. Sąd Rejonowy w Oławie I Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącyKatarzyna Adamska ProtokolantKarolina Kościelska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2012 r. w Oławie na rozprawie sprawy z powództwa I. E. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie w sprawie, II zasądzić od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rzecz powódki I. E. kwotę 1.442,00 zł
Czytaj więcej»

I C 725/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2020-03-12

Data publikacji: 2020-10-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Umowa o przekazanie prowadzenia szkoły lub placówki może być rozwiązana również w innych wypadkach niż te , o których mowa w art. 5 ust. 5j i 5k ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty. Wypowiedzenie umowy o przekazanie prowadzenia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego, w innych sytuacjach niż te, o (...)
Sygn. akt I C 725/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 12 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Oławie w Wydziale I Cywilnym w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Oktawian Garbas Protokolant: sekretarz sądowy Emilia Chochorowska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2020 r. w Oławie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy D. przeciwko Fundacji (...) z siedzibą w S. o wydanie nieruchomości I oddala powództwo, II zasądza od Gminy D. na rzecz Fundacji (...) z siedzibą w S. kwotę 3.617 zł (trzy
Czytaj więcej»

I C 725/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2020-03-24

Data publikacji: 2020-11-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 725/19 UZASADNIENIE do wyroku Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 12 marca 2020 r. Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego w Oławie powódka: Gmina D. domagała się wydania przez stronę pozwaną: Fundację (...) dzieci i dorosłych" z siedzibą w S. nieruchomości gruntowej położonej w G. , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr (...) , o powierzchni 0,56 ha, zabudowanej budynkiem biurowym wolnostojącym o łącznej powierzchni 870,91 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Oławie - IV Wydział Ksiąg Wieczy
Czytaj więcej»

II K 870/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-18

Data publikacji: 2013-02-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie przewidziane w art. 46 par. 1 kk, będąc jednym ze środków karnych winno być orzekane zgodnie z dyrektywami zawartymi w Rozdziale VI Kodeksu Karnego.
Sygnatura akt II K 870/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18-01-2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:SSR Sławomir Pałka Protokolant:Barbara Stańczyk po rozpoznaniu w dniu 18-01-2013 r. w Oławie sprawy R. Z. syna J. i Ł. z domu H. urodzonego (...) w O. oskarżonego o to, że : w dniu 1.10.2012r ok. godz. 22.00 w O. , przy ul. (...) , na terenie sklepu (...) , naruszył nietykalność cielesną S. Ł. w ten sposób, że uderzył go kilkukrotnie ręką w twar
Czytaj więcej»

II Kp 19/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-01-31

Data publikacji: 2013-03-19

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 19/13 Ds. 1614/12 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Pałka Protokolant: Barbara Stańczyk bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu w sprawie Ds. 1614/12 na skutek zażalenia M. T. postanawia na podstawie art. 430 § 1 kpk w zw. z art. 429 § 1 kpk pozostawić bez rozpoznania zażalenie M. T. na postanowienie Komendy Powiatowej Policji w O. z dnia 30 listopada 2012 r., zatwierdzone przez Prokuratora Pr
Czytaj więcej»

VII K 5/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2015-01-22

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 5/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w O. VII Zamiejscowy Wydział Karny w S. w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Krzymińska – Skoczylas Protokolant st. sekr. sąd. Sylwia Cierpucha w obecności Prokuratora Ewa Majka - Sobolewska po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 roku, 16 października 2014 roku, 17 grudnia 2014 roku, 15 stycznia 2015 roku sprawy G. K. (1) syna B. i L. z domu P. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: I w dn
Czytaj więcej»

VII K 22/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Sygn. akt VII K 22/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w O. VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Krzymińska – Skoczylas Protokolant: Krzysztof Prokop w obecności Prokuratora Ewy Majki - Sobolewskiej po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014 roku sprawy K. K. (1) syna J. i Z. z domu K. urodzonego (...) we W. oskarżonego o to, że: w dniu 24 lutego 2012 r. w miejscowości B. na ul. (...) -go M. kierował sam
Czytaj więcej»

VII K 35/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-06-24

Data publikacji: 2013-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 35/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Oławie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Krzymińska Skoczylas Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Korzyńska w obecności Prokuratora: Ewy Majki-Sobolewskiej po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2013 roku sprawy 1. M. M. syna A. i E. z domu P. urodzonego (...) w S. 2. A. P. syna M. i K. z domu B. urodzonego (...) w S. oskarżonych o to, że: I w dniu 26
Czytaj więcej»

VII K 65/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2015-04-05

Data publikacji: 2015-06-25

trafność 100%

Sygn. akt VII K 65/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w O. (...) VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Nowak Protokolant Katarzyna Listwan w obecności Prokuratora Grzegorza Uciurkiewicza po rozpoznaniu dnia 05 kwietnia 2015 r. sprawy K. K. syna F. i J. z domu G. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: I W dniu 31 października 2014 r. w miejscowości S. wbrew przepisom ustawy, posiadał środek odurzający w p
Czytaj więcej»

VII K 93/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2015-06-11

trafność 100%

Sygn. akt VII K 93/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w O. VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Nowak Protokolant Katarzyna Listwan w obecności Prokuratora Barbary Szczepańskiej po rozpoznaniu dnia 19 listopada 2015r. sprawy K. K. syna B. i W. z domu K. urodzonego (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 13 lutego 2015 r. w miejscowości M. , woj. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki V. (.
Czytaj więcej»