Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
95

VI C 26/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-13

Data publikacji: 2013-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 26/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2013r. Sąd Rejonowy w. O. VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR M. M. Protokolant: E. G. po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013r. w. S. sprawy z powództwa I. W. przeciwko Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w S. przy interwencji ubocznej po stronie pozwanej C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. o zadośćuczynienie i odszkodowanie I zasądza od strony pozwanej Powiatowego Banku Sp
Czytaj więcej»

VI C 6/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-15

Data publikacji: 2013-05-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: zasądzenie zgodnie z pozwem
Sygn. akt VI C 6/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Strzelinie w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Majewska Protokolant: Elżbieta Gawinowska po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2013 r. w Strzelinie sprawy z powództwa L. W. przeciwko M. K. i J. W. o zachowek I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda L. W. kwotę 18 833 zł (osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

VI C 12/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-14

Data publikacji: 2013-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 12/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14.03.2013 r. Sąd Rejonowy w. O. VI Zamiejscowy Wydział I Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR I. Ł. Protokolant A. B. Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 07.03.2013 r. sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki A. B. kwotę 24.000,- zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) wraz z ustawowymi odsetkami co do kwoty 14.000,- zł od
Czytaj więcej»

VI C 41/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-02-21

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 41/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21.02.2013 r. Sąd Rejonowy w O. VI Zamiejscowy Wydział I Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR I. Ł. Protokolant A. B. Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 14.02.2013 r. sprawy z powództwa S. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 21.536,- zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami co
Czytaj więcej»

VI C 51/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-09-30

Data publikacji: 2013-11-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt VI C 51/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30.09.2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Strzelinie w składzie: Przewodniczący SSR Iwona Łabęcka Protokolant Agata Borczuch Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 16.09.2013 r. sprawy z powództwa M. G. przeciwko Gminie P. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 617,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Powód M. G. po ostatecznym sprecyzowaniu
Czytaj więcej»

VI C 44/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-05-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. dłużnikowi przysługują wobec nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko nabywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie, 2. instytucja restytucji nie może mieć zastosowania w sytuacji wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdy na skutek sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc.
Sygn. akt VI C 44/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w O. VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSR K. S. B. Protokolant A. B. Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 15 lutego 2013 r. sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko H. K. o zapłatę I oddala powództwo; II oddala wniosek pozwanego o orzeczenie obowiązku restytucji przez stronę powodową tj. o zwrot wyegzekwowanego świadczenia; III zasądza od strony powodowej na rzecz pozwane
Czytaj więcej»

VI C 577/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa, albowiem strona powodowa nie wykazała, że zaistniały przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej tj. powstanie szkody w wysokości, której dochodzi, czyn pozwanego szkodę tę wywołujący oraz nie wykazała związku przyczynowego między czynem, a powstałą szkodą
Sygnatura akt Sygnatura WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Miejscowość, dnia Data w następującym składzie: Przewodniczący: Protokolant:Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 10-02-2014 r sprawy - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego 2.417 zł kosztów zastępstwa procesowego UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 czerwca 2013 roku strona powodowa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. Z. kwoty 13.401,60 zł tytułem odszkodowan
Czytaj więcej»

VI C 845/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa z uwagi na brak osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu
Sygn. akt I C 845/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03.03.2014 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSR Iwona Łabęcka Protokolant Agata Borczuch Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 03.03.2014 r. sprawy z powództwa A. M. i P. M. przeciwko Gminie S. o wstąpienie w stosunek najmu I oddala powództwo; II zasądza od powodów na rzecz strony pozwanej po 180,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Powodowie A. i P. M. do
Czytaj więcej»

VI Ns 37/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-05-08

Data publikacji: 2014-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VINs 37/13 POSTANOWIENIE Dnia 08 maja 2013 r Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR I. Ł. Protokolant po rozpoznaniu w dniu 08 maja 2013 r w Strzelinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. O. przy udziale uczestników postępowania R. S. , L. C. , I. K. , C. S. , G. G. , J. S. , Z. S. oraz J. L. o zniesienie współwłasności postanawia: przyznać biegłemu sądowemu z zakresu szacowania nieruchomości K. Ż. łączną kwotę
Czytaj więcej»

VI Ns 61/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-03-28

Data publikacji: 2014-06-23

trafność 100%

Sygn. akt VI Ns 61/13 POSTANOWIENIE Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w. O. VI zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSR Kamila Sierpowicz-Bigos Protokolant Anna Kańczugowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28.03.2014 r. sprawy z wniosku Starosty Powiatu (...) przy udziale A. S. o orzeczenie przepadku pojazdu postanawia: I oddalić wniosek; II obciążyć Skarb Państwa (Sąd Rejonowy w. O. kwotą 120,00 zł wraz z należnym podatkiem od towarów i usług na rzecz A. .
Czytaj więcej»