Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
95

VIII RC 44/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-05-22

Data publikacji: 2013-07-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa
Sygn. akt VIII RC 44/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Karolina Pilch- Babczyszyn po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2013 roku w Strzelinie sprawy z powództwa E. R. przeciwko S. R. o alimenty I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami zastępstwa procesowego; UZASADNIENIE Pełnomocnik powoda E. R. wniósł o zasądzenie od p
Czytaj więcej»

VIII RC 59/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-07-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddala powództwo o podwyższenie alimentów
Sygn. akt VIII RC 59/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Karolina Pilch- Babczyszyn po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2013 roku w Strzelinie sprawy z powództwa R. S. (1) przeciwko A. S. (1) o podwyższenie alimentów oddala powództwo; UZASADNIENIE Powód R. S. (1) pozwem z dnia 21 stycznia 2013 roku wniósł o podwyższenie alimentów
Czytaj więcej»

VIII RC 98/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2014-03-26

trafność 100%

Sygn. akt VIII RC 98/13 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Paweł Krzysztofczyk po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014r. w Strzelinie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego T. K. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. K. przeciwko L. K. o ustalenie ojcostwa i alimenty Postanawia: I umorzyć postępowanie; II zasądzić od pozwa
Czytaj więcej»

VIII RC 28/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-03-08

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

UZASADNIENIE Pełnomocnik A. K. (1) przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – A. K. (2) pozwem skierowanym przeciwko B. S. wniósł o zasądzenie na podstawie art. 128 §1 krio i art. 129 §1 krio od pozwanej na rzecz małoletniej A. K. (2) alimentów w wysokości 1000 zł miesięcznie płatnych do rąk powódki oraz zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania sądowego , w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych. W uzasadnieniu pełnomocnik przedsta
Czytaj więcej»

VIII RC 66/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-07-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt VIIIRC 66/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Karolina Pilch- Babczyszyn po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013r. w Strzelinie sprawy z powództwa B. D. (1) przeciwko D. D. (1) o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego oddala powództwo; UZASADNIENIE Pełnomocnik powoda B. D. (1) pozwem z dnia 06 lute
Czytaj więcej»

VIII RC 194/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-06-09

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: zasądzono alimenty
Sygn. akt VIII RC 194/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2014r. w Strzelinie sprawy z powództwa N. S. przeciwko M. S. o alimenty I zasądza od pozwanej M. S. alimenty na rzecz powódki N. H. (dwojga imion) S. ur. (...) w kwocie po 300,- (trzysta) zł miesięcznie, poczynając
Czytaj więcej»

VIII RC 206/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: ugoda w zakresie świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt VIII RC 206/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 stycznia 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Urszula Piątkowska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014r. w Strzelinie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej J. P. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. P. przeciwko S. B. (1) o alimenty Postanawia: I umorzyć postępowanie; II nie obciążać pozwanego koszt
Czytaj więcej»

VIII RC 143/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2015-02-05

Data publikacji: 2015-03-10

trafność 100%

Sygn. akt VIII RC 143/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 05 lutego 2015 r. w Strzelinie sprawy z powództwa małoletniego S. P. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego R. P. (1) przeciwko G. P. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanej G. P. podwyższone alimenty na rze
Czytaj więcej»

VIII RC 214/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów
Sygn. akt VIII RC 214/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014r. w Strzelinie sprawy z powództwa małoletniej L. K. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową K. G. przeciwko D. K. o podwyższenie alimentów I oddala powództwo; II przyznaje od Skarbu Państwa na rz
Czytaj więcej»

VII K 65/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2015-04-05

Data publikacji: 2015-06-25

trafność 100%

Sygn. akt VII K 65/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w O. (...) VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Nowak Protokolant Katarzyna Listwan w obecności Prokuratora Grzegorza Uciurkiewicza po rozpoznaniu dnia 05 kwietnia 2015 r. sprawy K. K. syna F. i J. z domu G. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: I W dniu 31 października 2014 r. w miejscowości S. wbrew przepisom ustawy, posiadał środek odurzający w p
Czytaj więcej»