Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
95

VIII RC 214/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów
Sygn. akt VIII RC 214/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Placety Protokolant: Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014r. w Strzelinie sprawy z powództwa małoletniej L. K. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową K. G. przeciwko D. K. o podwyższenie alimentów I oddala powództwo; II przyznaje od Skarbu Państwa na rz
Czytaj więcej»

VI C 845/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa z uwagi na brak osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu
Sygn. akt I C 845/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03.03.2014 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSR Iwona Łabęcka Protokolant Agata Borczuch Ławnicy: po rozpoznaniu dnia 03.03.2014 r. sprawy z powództwa A. M. i P. M. przeciwko Gminie S. o wstąpienie w stosunek najmu I oddala powództwo; II zasądza od powodów na rzecz strony pozwanej po 180,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Powodowie A. i P. M. do
Czytaj więcej»

VI C 577/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa, albowiem strona powodowa nie wykazała, że zaistniały przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej tj. powstanie szkody w wysokości, której dochodzi, czyn pozwanego szkodę tę wywołujący oraz nie wykazała związku przyczynowego między czynem, a powstałą szkodą
Sygnatura akt Sygnatura WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Miejscowość, dnia Data w następującym składzie: Przewodniczący: Protokolant:Anna Kańczugowska po rozpoznaniu w dniu 10-02-2014 r sprawy - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego 2.417 zł kosztów zastępstwa procesowego UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 czerwca 2013 roku strona powodowa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. Z. kwoty 13.401,60 zł tytułem odszkodowan
Czytaj więcej»

VII K 5/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2015-01-22

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 5/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w O. VII Zamiejscowy Wydział Karny w S. w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Krzymińska – Skoczylas Protokolant st. sekr. sąd. Sylwia Cierpucha w obecności Prokuratora Ewa Majka - Sobolewska po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 roku, 16 października 2014 roku, 17 grudnia 2014 roku, 15 stycznia 2015 roku sprawy G. K. (1) syna B. i L. z domu P. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: I w dn
Czytaj więcej»

VI Ns 61/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-03-28

Data publikacji: 2014-06-23

trafność 100%

Sygn. akt VI Ns 61/13 POSTANOWIENIE Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w. O. VI zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSR Kamila Sierpowicz-Bigos Protokolant Anna Kańczugowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28.03.2014 r. sprawy z wniosku Starosty Powiatu (...) przy udziale A. S. o orzeczenie przepadku pojazdu postanawia: I oddalić wniosek; II obciążyć Skarb Państwa (Sąd Rejonowy w. O. kwotą 120,00 zł wraz z należnym podatkiem od towarów i usług na rzecz A. .
Czytaj więcej»

VII K 22/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Sygn. akt VII K 22/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w O. VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Krzymińska – Skoczylas Protokolant: Krzysztof Prokop w obecności Prokuratora Ewy Majki - Sobolewskiej po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014 roku sprawy K. K. (1) syna J. i Z. z domu K. urodzonego (...) we W. oskarżonego o to, że: w dniu 24 lutego 2012 r. w miejscowości B. na ul. (...) -go M. kierował sam
Czytaj więcej»

VI Ns 37/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-05-08

Data publikacji: 2014-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VINs 37/13 POSTANOWIENIE Dnia 08 maja 2013 r Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR I. Ł. Protokolant po rozpoznaniu w dniu 08 maja 2013 r w Strzelinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. O. przy udziale uczestników postępowania R. S. , L. C. , I. K. , C. S. , G. G. , J. S. , Z. S. oraz J. L. o zniesienie współwłasności postanawia: przyznać biegłemu sądowemu z zakresu szacowania nieruchomości K. Ż. łączną kwotę
Czytaj więcej»

VII K 35/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-06-24

Data publikacji: 2013-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 35/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Oławie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w S. w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Krzymińska Skoczylas Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Korzyńska w obecności Prokuratora: Ewy Majki-Sobolewskiej po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2013 roku sprawy 1. M. M. syna A. i E. z domu P. urodzonego (...) w S. 2. A. P. syna M. i K. z domu B. urodzonego (...) w S. oskarżonych o to, że: I w dniu 26
Czytaj więcej»

VI Ns 195/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-06-20

Data publikacji: 2013-09-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: wniosek podlegał oddaleniu
Sygn. akt VI Ns 195/13 POSTANOWIENIE Dnia 20.06.2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w S. w składzie: Przewodniczący SSO w SR Iwona Łabęcka Protokolant Agata Borczuch po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.06.2013 r. w S. z wniosku Starosty (...) przy udziale T. S. o przepadek pojazdu postanawia: oddalić wniosek. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 26 marca 2012 roku Starosta (...) , na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym w zw.
Czytaj więcej»

VII K 160/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oławie

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2013-05-22

trafność 100%

Sygn. akt VII K 160/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oławie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Strzelinie w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Nowak Protokolant Katarzyna Kudzia w obecności Prokuratora Barbary Szczepańskiej po rozpoznaniu dnia 09 kwietnia 2013 r. sprawy M. K. syna J. i G. zd. N. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 1 grudnia 2012 r. w Strzelinie przy ul. (...) z korytarza piwnicy zabrał w celu przywłaszczenia 6
Czytaj więcej»