Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ns 37/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oławie z 2013-05-08

Sygn. akt VINs 37/13

POSTANOWIENIE

Dnia 08 maja 2013 r

Sąd Rejonowy w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w S.

w składzie:

Przewodniczący SSO w SR I. Ł.

Protokolant

po rozpoznaniu w dniu 08 maja 2013 r w Strzelinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. O.

przy udziale uczestników postępowania R. S., L. C., I. K., C. S., G. G., J. S., Z. S. oraz J. L.

o zniesienie współwłasności

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu z zakresu szacowania nieruchomości K. Ż. łączną kwotę 3.649,75 zł (trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych i 75/100) tytułem należności za sporządzenie opinii w przedmiotowej sprawie

UZASADNIENIE

W niniejszej sprawie biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości K. Ż. na zlecenie Sądu opinię sądową na piśmie.

Zgodnie z treścią § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46 poz 254 z późn. zm.) koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym obejmują: wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę, koszty zużytych materiałów oraz inne wydatki niezbędne do wydania opinii.

W myśl natomiast przepisu art. 89 i 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) biegłemu powołanemu przez Sąd przysługuje zwrot kosztów podróży, innych wydatków koniecznych związanych ze stawiennictwem w sądzie oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności – na podstawie złożonego rachunku.

Uwzględniając zakres przedmiotowy niniejszej opinii i nakład pracy biegłego sądowego w tym zwrot kosztów użycia prywatnego samochodu, Sąd uznał, iż żądane przez biegłego wynagrodzenie w łącznej kwocie 3.649,75 zł nie jest wygórowane i zgodne z aktualnie obowiązującymi stawkami.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie przepisów art. 288 kpc w zw. z § 1, 2 , 5 i 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym oraz art. 89 i 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, postanowił jak na wstępie.

zarządzenie:

1. odpis postanowienia przesłać: peł wnioskodawcy, uczestnikom postęp. ad. 1-6 oraz peł. uczestników ad. 7 i 8 oraz biegłemu z pouczeniem o zażaleniu,

2. wezwać peł. uczestnika postepowania ad. 8 – adw. M. P. o uiszczenie w terminie 14 dni brakującej zaliczki na opinię biegłego sądowego w wysokości 3.149,75,

3. zwrócić biegłemu sądowemu K. Ż. fakturę VAT nr (...) opiewająca na kwotę 3.213,51 zł z informacją iż wystawiona faktura( po skorygowaniu) posiada ten sam numer Faktury co poprzednia i będzie ona stanowi podstawę do wypłaty

4. kal. 7 i 14 dni

08.05.2013 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Bagińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oławie
Osoba, która wytworzyła informację:  w Iwona Łabęcka
Data wytworzenia informacji: